apledėti

apledė́ti, -ė́ja (apìledi), -ė́jo intr. Š apsitraukti, apsidengti ledu: Nuo šalčio jo net ūsai buvo apledė́ję Rd. Prieina prie apledėjusio lango ir pučia, kol pasirodo stiklas . Visi rūbai apìledi žiemą velėjant Ds. Zylelės lupinėjo apledėjusius eglių kankorėžius ir gvaldė jų grūdelius . | prk.: Slenka dienos apledėję, be džiaugsmų . \ ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apledėti — vksm. Rùdenį keliai̇̃ dažnai̇̃ bū̃na šlapi̇̀ ir apledėję …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apledinėti — intr. apsitraukti ledu, apledėti: Kad žemė apledinė[ja], zuikis griauža medelius Šts. Apledinėti pašaliai buvo Šts. ledinėti; apledinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apledyti — 2 apledyti intr. BŽ267 ledu apsitraukti, apledėti: Vakar palijo ir pašalo, tai tvoros kap stiklinės, apledìjusios Brt. ledyti; apledyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apledėjimas — sm. (1) → apledėti: Baisus buvo žemės apledėjimas – nė žmogus negalėjo paeiti Vvr. Šiauriniuose rajonuose skraidantys lėktuvai anksčiau susidurdavo su pavojingu priešu – apledėjimu sp. | Trečiasis apledėjimas tęsėsi apie 90 tūkstančių metų rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atledėti — intr. atšalti: Kad tu atledėtumei ant amžių, t. y. atšaltumei, sako keikdamas J. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledėti — ledėti, ėja (lẽdi Ds), ėjo intr. 1. trauktis, dengtis ledu: Medžiai ledėja, t. y. apskardu apleido J. 2. sušalti į ledą, virsti ledu: Nuo šalčio pradėjo ledėti vandens lašiukai rš. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuledėti — intr. apsitraukti ledu: Reikėdavo prasigauti nuledėjusia briauna rš. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suledėti — intr. sušalti į ledą, virsti ledu: Visas vanduo bačkoj suledėjo Pšl. Vidurnaktį ėmė barškint į sudžiūvusius lapus smulkus suledėjęs sniegas Mš. Padėjo nusivilkti suledėjusius drabužius rš. Suledėję lašiukai styrulėm kybojo rš. Gyslos jam tartum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbirbėti — intr. apšalti, apledėti, užburbėti: Langai šiandien yra užbirbėję Prk. birbėti; atbirbėti; išbirbėti; nubirbėti; subirbėti; užbirbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įledėti — intr. rš įšalti. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.